Sosyal Çalışmacı Görevlendirildi

Sosyal Çalışmacı Görevlendirildi

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47.maddesi uyarınca "Yükseköğretim Kurumları Mediko-sosyal, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır” denilmektedir.
Bu kapsamda Sivas Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı görevlendirilmiştir. Görevlendirilmiş olan personel Rektörlük Binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-sosyal Hizmetler Odasında, her hafta Perşembe günü  09:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bilgilerinize.