Genel Bilgiler

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. Maddeleri ve 123 sayılı "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 7. Bölümünün 32. Maddesi ile belirtilen faaliyetleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Başkanlığımızın bütçe imkanları dahilinde görevleri şunlardır;