Genel Bilgiler

 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. Maddeleri ve 123 sayılı "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 7. Bölümünün 32. Maddesi ile belirtilen faaliyetleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Başkanlığımızın bütçe imkanları dahilinde görevleri şunlardır;

  • Öğrencilerimize ve personelimize sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,
  • Öğrencilerimize mesleki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin ve personelimizin  barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri, kulüplerin yapacakları etkinleri koordine etmek ve bu doğrultuda destekler vermek,
  • Sportif faaliyetlerin yürütüleceği alan ve tesislerin hizmet vermesini sağlamak,
  • Ulaşım ve kantin hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.