Yönetmelikler

Yuksekogretim Kurumlari Mediko-Sosyal Saglik,Kultur ve Spor Isleri Dairesi Uygulama Yonetmeligi

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik