Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi verilmesine İlişkin Kanun