2020-2021 Akademik Yılında Yeni Kurulacak Öğrenci Toplulukları


1- Yeni Kurulacak Öğrenci Toplulukları:

2020-2021 akademik yılında yeni öğrenci topluluğu kurmak isteyen öğrencilerimizin;

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 9. maddesine göre belgelerin hazırlanması ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 27 Kasım 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

  1. 1)      Topluluk Akademik Danışmanı tarafından imzalı Topluluk Kurma Dilekçesi (Topluluk açık adı; varsa kısa adı, Kuruluş gerekçesi, Topluluk Akademik Danışmanının adı soyadı ve iletişim bilgileri),
  1. 2)      Topluluk Akademik Danışman Kabul dilekçesi,
  1. 3)      Topluluk kurucu üyelerinin her birisinin imzasını ve Topluluk Akademik Danışmanının onayını içeren Üye Kayıt Formu,
  1. 4)      Kurucu üyelerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri ile iletişim bilgileri,
  1. 5)      Topluluk Tüzüğü, (dilekçe ekinde yer almalıdır.)

NOT: Yukarıda belirtilen başvuru evraklarının elden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekli Dosyalar
Dosya Eki Bulunamadı!