Yeni Topluluk Kurmak İçin Gerekli Belgeler

  1. Topluluk Başkanı ve Topluluk Akademik Danışmanı tarafından imzalanıp Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazılmış  dilekçe.
  2. Akademik Danışman Beyan Dilekçesi.
  3. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine göre hazırlanmış Topluluk Tüzüğü.
    (Tüzüğün her sayfasının altı kulüp kurucu üyelerince paraflanacak, en arka sayfası kulüp kurucu üyelerinin tamamı  tarafından ad-soyadları yazılıp imzalanacaktır.)
  4. En az 10 kişiden oluşan Topluluk Kurucu Üye Öğrenci Listesi (Form)
  5. Kurucu Üye Öğrencilerinin öğrenci belgeleri ve iletişim bilgileri. 

 

Bu belgeler eksiksiz doldurulduktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilecektir.